Et stærkt digitalt fundament er mere end bare solidt håndværk og et godt produkt. Det er en service.

Vi arbejder ud fra tre grundprincipper: ekspertise, solidt håndværk og stærkt samarbejde. Vi er af den overbevisning, at man gennem disse principper opnår de bedste resultater.

 

For os er det solide håndværk en selvfølge i de produkter, vi leverer. Vi står nemlig både for design og udvikling, hvilket betyder at vi kan garantere, at produktet lever op til kundens, og vores egne, standarder. Men et stærkt digitalt fundament er som sagt mere end bare solidt håndværk og et godt produkt; det er en service.

Det er derfor yderst vigtigt for os, at vi har vores kunder med som en aktiv del af projektet, så deres ekspertise og viden kan bringes i spil på bedst mulige måde, og i sidste ende skabe det bedst mulige produkt.

For at kunne opnå det bedst mulige produkt har vi taget vores tre grundprincipper og skabt et arbejdsmodel, som vi kalder “The Client / Agency Model”. Modellen er skabt til at være et slags roadmap der gør det mulig for vores kunder at få et indblik i vores arbejdsproces. Det er samtidigt et intern processværktøj som vi løbende arbejder i vores jagt på at skabte de bedste mulige forudsætninger for et godt projektforløb som i sidste ende gerne skulle give den bedst mulige værdi for både vores kunder og os selv.

The Client / Agency Model

Modellen har fået sit navn på baggrund af de to sideløbende faser, som den er opbygget efter; nemlig “Client” og “Agency”. Hver fase er en repræsentation af de steps, man som henholdsvis klient og bureau går igennem i løbet af et projekt, og hvordan de sammen opnår det endelige resultat.

Client Agency Model

Discover

I “Discovery”-fasen opstår den første kontakt mellem kunden og Underscore 330, og de indledende snakke et samarbejde begynder. I takt med konkretisering af projektet specificeres der stakeholders, samt indsamlet evt. eksisterende materiale, som forventes at være en del af det nye projekt.

Define

I “Define”-fasen tager vi udgangspunkt i den indsamlede materiale, og påbegynder definition af projektets scope og problemstilling. Vi giver derudover de første indikationer på projektets pris og timeframe, som munder ud i et tilbud og efterfølgende kontrakt underskrift fra kunden.

Design

I “Design”-fasen påbegyndes opbygning af informationsarkitektur og visualisering af designelementer. Denne fase er præget af dialog mellem os og kunden; både i formgivning af design retning, samt revisioner af prototypen. Vi opfordrer også kunden til at stille alle tvivlsspørgsmål omkring designet, så vi i sidste ende kommer ud med et design der i lige høj grad opfylder jeres behov, såsom vores.

Develop

I “Develop”-fasen igangsættes udviklingen af løsningen baseret på det fastlagte design fra forrige fase. Ligesom i forrige fase, vil vi og kunden gennemgå en række revisioner af løsningen med fokus på performance og tekniske/funktionelle ændringer.

Deliver

Alle faser peger med “Deliver”-fasen. I denne fase bliver løsningen lanceret, og brugerne kan begynde at bruge sitet. Dog er der ingen lanceringer, der går 100% som man ønsker, og derfor er dialog med kunden også vigtig for os i denne fase. Vi stopper aldrig før en løsning fungerer 100% som den skal.

Deployed

“Deployed”-fasen er en on-going fase og beskriver det efterfølgende samarbejde mellem os og kunden. Dette omhandler support af løsningen, tekniske udbygninger og daglig drift. Vi er aldrig færdige med et projekt, og ønsker at være der for vores kunder; også efter løsningen er launched.